Šia Privatumo politika UAB „Isveta ir Ko“ apibrėžia įmonės vykdomą klientų asmens duomenų rinkimą, kaupimą ir saugojimą, šių veiksmų tikslus ir taisykles bei priemones, kuriomis naudojantis gali būti atliekamas klientų asmens duomenų rinkimas.
Taip pat UAB „Isveta ir Ko“ šioje Privatumo politikoje nurodo kliento ir savo, kaip paslaugos teikėjo, teises bei pareigas, reglamentuoja ginčių sprendimo, paslaugų teikimo, stabdymo ar nutraukimo tvarką.Bendrosios nuostatosKlientai, naudodamiesi UAB „Isveta ir Ko“ teikiamomis paslaugomis, naršydami įmonės internetinėje svetainėje isveta.lt ar užsisakydami teikiamas paslaugas elektroniniu būdu, nurodo, kad yra susipažinę su šia Privatumo politika ir sutinka su jos sąlygomis.
UAB „Isveta ir Ko“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar naikinti Privatumo politikos ir kitą internetinėje svetainėje isveta.lt esantį turinį be išankstinio įspėjimo.

Klientų asmens duomenys

UAB „Isveta ir Ko“ nurodo, kad gali vykdyti tam tikrų klientų asmens duomenų rinkimą, kaupimą ir saugojimą. Renkami, kaupiami ir saugomi gali būti tie kliento asmens duomenys, kuriuos jis nurodo pildydamas internetinėje svetainėje isveta.lt esančią automatinę užklausos formą ar susisiekdamas su paslaugos teikėju elektroniniu paštu bei tuos, kurie yra būtini teikiant paslaugas.
Klientų asmens duomenys renkami, kaupiami ir saugomi gali būti tik paslaugos teikimo tikslais ir naudojami tik tais atvejais, kai paslaugos teikėjas turi atsakyti į kliento siųstą užklausą ar elektroninį laišką, suteikti platesnę informaciją apie teikiamas paslaugas ar siūlomus gaminius, pateikti konkrečius pasiūlymus, išrašyti ir pateikti sąskaitas bei kt.
Duomenys apie klientą gali būti kaupiami ir kiekvieno jo apsilankymo įmonės internetinėje svetainėje isveta.lt, naršant bet kokiu įrenginiu iš bet kokios vietovės. Šių duomenų rinkimas atliekamas tik siekiant pagerinti aptarnavimo kokybę.

Teisės ir pareigos

UAB „Isveta ir Ko“ įsipareigoja neatskleisti surinktų ir saugomų klientų asmens duomenų trečiosioms šalims jokiais atvejais, išskyrus tuos, kai taip elgtis paslaugos teikėjas yra įpareigojamas įstatymų.
UAB „Isveta ir Ko“ įsipareigoja rinkti, kaupti ir saugoti klientų asmens duomenis nepažeisdama jų privatumo ir konfidencialumo, kuriuos reglamentuoja duomenų apsaugos įstatymas ir Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas bei naudoti tik paslaugų teikimo tikslais, neviršyti būtino paslaugoms suteikti jų saugojimo termino.
Klientas įsipareigoja pateikti visus UAB „Isveta ir Ko“ prašomus asmens duomenis ir užtikrinti tų duomenų tikrumą. Taip pat klientas įsipareigoja vykdyti visus finansinius įsipareigojimus ir tai atlikti laiku. Priešingu atveju UAB „Isveta ir Ko“ pasilieka teisę klientui neteikti paslaugų, nutraukti ar net visiškai sustabdyti jų teikimą.

Naudojami slapukai

Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas (kam naudojamas?) Renkami duomenys Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims? Kiek laiko saugomas slapukas?
_ga Naudojamas Google Analytics, vartotojo atpažinimui Unikalus ID numeris + 2 metai
_gat Naudojamas Google Analytics, užklausų dažnumo matavimui Skaitinė reikšmė (“1”) + 1 minute
_gid Naudojamas Google Analytics, vartotojo atpažinimui Unikalus ID numeris + 1 diena
agreeCookiePolicy Naudojamas atpažinimui, ar vartotojas paspaudė sutikimo mygtuką slapukų pranešime Skaitinė reikšmė (“1”) 10 metų
pll_language Naudojamas pasirinktos svetainės kalbos atpažinimui kalba (“lt”,“ru” arba “en”) 1 metai
__tawkuuid Naudojamas tawk.to žinučių plėtiniui veikimo užtikrinimui bei vartotojo atpažinimui Unikalus ID numeris + Iki naršykles lango uždarymo
TawkConnectionTime Skaitinė reikšmė (“0”) + Iki naršykles lango uždarymo
TawkCookie +
Tawk_5926e6d7b3d02e11ecc66d28 +
_ceg.s Naudojamas Crazy Egg vartotojo atpažinimui Unikalus ID kodas + 4 mėnesiai
_ceg.u Unikalus ID kodas + 4 mėnesiai
_ceir Skaitinė reikšmė (“1”) + 5 metai

Ginčų sprendimas

Visi tarp UAB „Isveta ir Ko“ ir klientų kilę ginčai sprendžiami abipusius susitarimu. Nepavykus ginčių išspręsti tokiu būdu, jų nagrinėjimas tęsiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.